Visa D7 Bồ Đào Nha

Thị thực D7 là gì?

Chính phủ Bồ Đào Nha đã giới thiệu một loại thị thực đặc biệt vào năm 2007: Visa D7 . Nó còn được gọi là Visa hưu trí hoặc Visa thu nhập thụ động.

Thị thực cư trú này cho phép bất kỳ công dân không thuộc EU/EEA/Thụy Sĩ nào có thu nhập thụ động ròng thường xuyên hợp lý nộp đơn xin cư trú tại Bồ Đào Nha. Thu nhập này có thể đến từ lương hưu, vốn sở hữu có thể chuyển nhượng, bất động sản, sở hữu trí tuệ hoặc đầu tư tài chính.

Giá trị bắt buộc tối thiểu để đủ điều kiện xin thị thực này là thu nhập hàng năm là 8.460 Euro, cộng thêm 50% số tiền này cho vợ/chồng và 30% cho mỗi đứa con phụ thuộc. Điều này không phụ thuộc vào quốc gia xuất xứ của người đó.

Thị thực này cho phép bạn và gia đình cư trú hợp pháp ở Bồ Đào Nha. Nó nhằm mục đích thu hút những người về hưu và những người sống bằng thu nhập thụ động đến cư trú tại Bồ Đào Nha nhằm nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. Ngoài ra, những người có thị thực này không bị ngăn cản hoạt động nghề nghiệp ở Bồ Đào Nha.

Bạn có thể nộp đơn xin thị thực D7 tại lãnh sự quán Bồ Đào Nha thông qua một loạt đơn xin cư trú. Sau khi bạn có thị thực, gia đình ruột thịt của bạn cũng có quyền được cấp giấy phép cư trú ở đó theo quy định đoàn tụ gia đình.

Ngoài ra, thị thực này cho phép bạn đi qua khu vực Schengen mà không cần thị thực vì nó được đăng ký với hệ thống thông tin Schengen.

Lợi ích của Thị thực D7 thu nhập thụ động ở Bồ Đào Nha
Thị thực D7 cho phép bạn nhập cảnh và đi lại miễn thị thực trong Khu vực Schengen.

Thị thực D7 cho phép bạn nhập cảnh và đi lại miễn thị thực trong Khu vực Schengen.
Khi bạn có thị thực D7, bạn được phép xin giấy phép cư trú ở Bồ Đào Nha trong một nam.

Sau đó, bạn có thể gia hạn hai năm liên tiếp. Sau 5 năm cư trú hợp pháp, bạn có thể nộp đơn xin thường trú. Bạn cũng có thể nộp đơn xin trở thành Công dân Bồ Đào Nha thông qua việc nhập tịch. Tuy nhiên, để được nhập tịch vào Bồ Đào Nha, bạn sẽ phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Bồ Đào Nha.

Quyền của cư dân ở Bồ Đào Nha

Khi trở thành cư dân ở Bồ Đào Nha, bạn sẽ được hưởng một số lợi ích nhất định do nhà nước cung cấp. Những lợi ích này bao gồm:

 • Tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc Y tế Quốc gia
 • Tiếp cận Dịch vụ Giáo dục Quốc gia và trường học ở Bồ Đào Nha
 • Tiến hành bất kỳ hoạt động chuyên môn nào với tư cách là một chuyên gia độc lập
 • Tiếp cận và bảo vệ từ hệ thống pháp luật Bồ Đào Nha
 • Tiếp cận trường dạy nghề ở Bồ Đào Nha

Đoàn tụ gia đình
Khi bạn có thị thực D7, gia đình bạn có quyền cùng bạn đến Bồ Đào Nha. Bạn sẽ cần làm thủ tục yêu cầu đoàn tụ gia đình ở SEF. Bạn sẽ phải chứng minh một cách hợp pháp mối quan hệ của mình với tất cả và bất kỳ thành viên nào trong gia đình mà bạn muốn đưa vào chương trình này.

Sau đây là danh sách các thành viên gia đình có thể đủ điều kiện đoàn tụ gia đình theo thị thực D7:

 • Vợ/chồng hoặc đối tác của bạn.
 • Con cái của bạn dưới 18 tuổi, hoặc con cái không đủ năng lực của cặp vợ chồng hoặc của một trong hai vợ chồng/đối tác của họ.
 • Con cái trên 18 tuổi phụ thuộc vào bạn hoặc vợ/chồng của bạn. Điều này có nghĩa là họ độc thân và đang học tại một cơ sở giáo dục.
 • Cha mẹ của bạn hoặc cha mẹ vợ/chồng/đối tác của bạn, miễn là họ phụ thuộc vào bạn.
 • Các em ruột nhỏ hơn bạn

Lựa chọn trở thành thường trú nhân NHR
Bồ Đào Nha có một chương trình thuế đặc biệt được gọi là NHR (người cư trú không thường xuyên).  Theo chương trình này, bạn được miễn hoặc phải trả rất ít thuế đối với bất kỳ khoản thu nhập có nguồn gốc nước ngoài nào.

Yêu cầu về Visa D7 Bồ Đào Nha: Tiêu chí đủ điều kiện
Có một bộ tiêu chí để đủ điều kiện xin Visa D7 Bồ Đào Nha. Bạn có thể nộp đơn xin thị thực D7 Bồ Đào Nha nếu bạn:

 • Là công dân ngoài khối EU,
 • Có đủ tiền để hỗ trợ bản thân trong thời gian ở Bồ Đào Nha,
 • Có lý lịch tư pháp trong sạch,
 • Có thể hiển thị địa chỉ cư trú ở Bồ Đào Nha,
 • Có thể dành ít nhất 16 tháng ở Bồ Đào Nha trong thời gian 2 năm đầu tiên.

Hãy gọi cho chúng tôi để đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú của chúng tôi