Di Trú Đến Bồ Đào Nha

Thành lập vào năm 2012

Cho phép người không thuộc Liên minh châu Âu (EU) đạt được quyền cư trú đặc biệt bằng việc đầu tư trong vòng 5 năm tại Bồ Đào Nha.

5 NĂM ĐẦU TƯ

Duy trì mức đầu tư ít nhất là 350,000 Euro trong khoảng thời gian tối thiểu là năm năm.

7 Ngày

Không yêu cầu cư trú bắt buộc. Chỉ cần thăm quan 7 ngày mỗi năm.

Có những lựa chọn đầu tư nào có sẵn?

Bất động sản

Mua bất động sản, 500,000 Euro, có tuổi độ 30 năm hoặc trên + Sửa chữa bất động sản, 350,000 Euro.

Chuyển vốn

Chuyển vốn, 1,500,000 Euro bao gồm đầu tư vào cổ phiếu.

Cơ hội

Tạo ra 10 việc làm.

Chúng tôi hỗ trợ như thế nào?

 • Chúng tôi hỗ trợ với tài liệu cần thiết.

  Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu và đơn xin visa.
 • Đăng ký

  Đăng ký Thuế / Đăng ký Cư trú không thường trú.

 • Nhận diện

  Phân tích và xác định các thủ tục cần thiết cho sự đầu tư đã chọn.

 • Báo cáo thuế thu nhập

  Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân Bồ Đào Nha.

  Giải pháp tất cả trong một

  Bạn có thể đủ điều kiện cho visa này nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

  Tư vấn chi tiết

  Quản lý Đơn xin Visa

  Cơ hội kinh doanh và hỗ trợ

  Tư vấn thiết lập doanh nghiệp

  Đầu tư và Phát triển Bất động sản

  Tư vấn Thuế & Kế toán

  Gọi cho chúng tôi để đặt cuộc họp tư vấn miễn phí với chuyên gia Di Trú Đầu Tư của chúng tôi.