Visa hồi hương thường trú (RRV)

Visa thường trú Úc

Để duy trì Visa thường trú Úc của bạn có hiệu lực, bạn phải ở lại Úc ít nhất 2 năm trong khoảng thời gian 5 năm, sau đó bạn sẽ được cấp RRV có thời hạn 5 năm và điều này tiếp tục cho mỗi năm. thời hạn 5 năm. Việc hoàn thành việc cư trú tương đối dễ dàng vì việc này có thể được thực hiện tích lũy chứ không phải liên tiếp.

Điều gì xảy ra khi thời hạn cư trú 2 năm không được đáp ứng?

Tin vui là bạn vẫn có thể được cấp RRV bằng cách chứng minh mối quan hệ của mình với Úc về các khía cạnh cá nhân, kinh doanh, việc làm hoặc văn hóa. Hãy gặp chúng tôi để giúp bạn lập chiến lược cho việc gia hạn này.

Hãy gọi cho chúng tôi để đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú của chúng tôi