Thị thực thiếu hụt kỹ năng tạm thời (Diện 482)

Thị thực TSS thay thế thị thực 457 đã bị bãi bỏ vào ngày 18 tháng 3 năm 2018.
Nếu chưa được phê duyệt, người sử dụng lao động sẽ nộp đơn xin phê duyệt với tư cách là Nhà tài trợ doanh nghiệp tiêu chuẩn (SBS) thường kéo dài trong 5 năm. Mặt khác, các doanh nghiệp có Tài trợ Doanh nghiệp Tiêu chuẩn được phê duyệt có hiệu lực có thể tiếp tục sử dụng điều này cho thị thực TSS.

Tiêu chí
Hồ sơ xin visa bảo lãnh công ty gồm 3 phần chính:

1. TÀI TRỢ
Việc xin phê duyệt với tư cách là nhà tài trợ kinh doanh sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin chi tiết để chứng minh:

Doanh nghiệp là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp
Doanh nghiệp có đủ khả năng tài chính để trả lương cho người lao động được chỉ định
Doanh nghiệp cam kết thực hiện nghĩa vụ tài trợ
Quy trình Thỏa thuận Lao động phức tạp hơn nhiều và trừ khi có thỏa thuận mẫu,
các công ty phải đàm phán các điều khoản và điều kiện với Bộ Di trú.

2. ĐỀ CỬ
Sau đó, nhà tuyển dụng phải đề cử một trong ba loại đơn đăng ký TSS. Các diện như sau:

Diện ngắn hạn

 • Nghề nghiệp được đề cử phải nằm trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề ngắn hạn (STSOL)
 • Người nộp đơn phải chứng minh rằng họ là Người đăng ký tạm thời chân thật
 • Thị thực có giá trị lên đến 2 năm (trừ khi áp dụng Nghĩa vụ Thương mại Quốc tế)
 • Visa chỉ có thể được gia hạn trong nước một lần
 • Không có con đường để trở thành thường trú nhân do nhà tuyển dụng tài trợ (trừ khi áp dụng các điều khoản Chuyển tiếp)
  Diện trung hạn

2. Dòng visa Trung hạn

 • Nghề nghiệp phải nằm trong Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL)
 • Yêu cầu tiếng Anh cao hơn được áp dụng so với Diện ngắn hạn
 • Visa có thể có hiệu lực lên đến 4 năm
 • Thị thực có thể được gia hạn không giới hạn và người nộp đơn có thể đủ điều kiện nhận
  các lựa chọn được nhà tuyển dụng tài trợ lâu dài

Diện Thỏa thuận Lao động: Diện này dành cho những người sử dụng lao động đã đàm phán thỏa thuận lao động với Chính phủ Úc.

Quỹ Tay Nghề Úc
Khoản thuế của Quỹ Tay Nghề Úc (SAF) phải trả cho mỗi đề cử theo chương trình TSS, như
sau:

 • Đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới 10 triệu USD:
 • Sẽ phải thanh toán trước 1.200 USD cho mỗi người được đề cử, cho mỗi năm làm việc dự kiến
 • Đối với các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 10 triệu USD:
 • Sẽ phải thanh toán trước 1.800 USD cho mỗi người được đề cử, cho mỗi năm làm việc dự kiện

Doanh thu thu được từ các khoản thanh toán này sẽ dành cho việc đào tạo công nhân Úc. Xin lưu ý rằng thuế SAF đã thay thế nghĩa vụ đào tạo đang diễn ra dành cho Nhà tài trợ Doanh nghiệp Tiêu chuẩn.

Kiểm tra Thị trường Lao động
Việc nhập cư yêu cầu tất cả các vị trí được đề cử để cấp thị thực TSS đều phải được quảng cáo trừ khi áp dụng miễn trừ Nghĩa vụ Thương mại Quốc tế. Pháp luật còn quy định rõ hơn về nơi quảng cáo sẽ diễn ra, trong bao lâu và nội dung nào nên có trong quảng cáo. Về cơ bản:

 • Vị trí được đề cử phải được quảng cáo tại Úc
 • Ít nhất ba quảng cáo phải được đăng, một trong số đó phải đăng trên trang web JobActive của Chính phủ.

Sự cân bằng của hai quảng cáo có thể ở hai nơi khác nhau hoặc cùng một nơi
trong hai khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như:

 • Trang web tuyển dụng quốc gia
 • Báo in quốc gia
 • Đài phát thanh quốc gia
 • Nếu nhà tài trợ được công nhận – trên trang web của công ty
 • Quảng cáo phải diễn ra trong vòng 4 tháng trước khi gửi đề cử TSS
 • Quảng cáo phải tồn tại ít nhất 4 tuần
 • Vị trí này phải được quảng cáo bằng tiếng Anh, kèm theo chức danh, nhiệm vụ cũng như mức lương.

3. VISA
Sau đó, nhân viên sẽ nộp đơn xin thị thực làm việc tại Úc để đảm nhận vị trí được đề cử. Điều này sẽ liên quan đến việc cung cấp bằng chứng cho thấy rằng họ:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, phù hợp (hoặc kinh nghiệm được yêu cầu theo Thỏa thuận lao động);
 • Đáp ứng các yêu cầu của ANZSCO đối với nghề nghiệp được đề cử;
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh liên quan đến diện nộp đơn (miễn kiểm tra tiếng Anh trong một số trường hợp nhất định):
  Diện ngắn hạn: tương đương với điểm trung bình IELTS 5.0, không có kĩ năng nào dưới 4,5 trong 4 kỹ năng
 • Diện trung hạn: tương đương tối thiểu 5.0 IELTS ở các kỹ năng; trung bình 5.0 là không đủ
 • Diện thỏa thuận lao động: Các yêu cầu theo thỏa thuận hoặc mẫu đã đàm phán
 • Cả hai diện: Có hộ chiếu từ Vương quốc Anh, Ireland, Hoa Kỳ, Canada và New Zealand.
 • Không có tiền sử tội phạm đáng kể và đáp ứng các yêu cầu về nhân thân
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe trừ khi áp dụng miễn trừ

Điều kiện
Thị thực TSS phải tuân theo điều kiện 8607:

 • Nhân viên chỉ có thể làm việc cho người sử dụng lao động được đề cử, trong nghề nghiệp mà họ được bảo trợ
 • Nếu cần phải đăng ký, cấp phép hoặc thành viên chuyên nghiệp để làm việc ở vị trí này,
  người nộp đơn phải làm điều này
 • Chủ sở hữu phải bắt đầu làm việc trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp hoặc đến Úc; Và
 • Chủ sở hữu có thể bị hủy bỏ nếu họ ngừng làm việc trong hơn 60 ngày

 

Hãy gọi cho chúng tôi để đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú của chúng tôi