Di cư Kinh doanh & Đầu tư Úc

Visa Kinh doanh và Đổi mới loại 188a

Dành cho chủ doanh nghiệp muốn thành lập hoạt động kinh doanh tại Úc

Yêu cầu chính

Doanh nghiệp của bạn đã hoạt động từ 2 năm trở lên

Bạn và vợ/chồng sở hữu 30% cổ phần doanh nghiệp

Doanh nghiệp của bạn có doanh thu hàng năm là 750.000 AUD

Tài sản ròng cá nhân và doanh nghiệp của bạn từ 1.250.000 AUD trở lên

Bạn dưới 55 tuổi và đạt 65 điểm

Gửi đánh giá của bạn ngay bây giờ


ĐúngKHÔNG

ĐúngKHÔNG

YesNo

ĐúngKHÔNG

Thời hạn và Điều kiện

Đây là thị thực tạm thời có thời hạn 5 năm. Khi bạn đã thiết lập quyền sở hữu đối với một doanh nghiệp ở Úc, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua Visa 888 Đổi mới Kinh doanh & Đầu tư (Cư trú)

Tiêu chí Visa

Diện Đổi mới Kinh doanh yêu cầu bạn phải sở hữu một doanh nghiệp và có ý định thành lập các hoạt động kinh doanh tại Úc. Bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:
Quyền sở hữu một doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 750.000 AUD trong ít nhất 2 trong 4 năm tài chính gần nhất; Và
⦁ Tài sản ròng của cá nhân và doanh nghiệp ít nhất là 1.250.000 AUD; Và
⦁ Dưới 55 tuổi, trừ khi tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử chứng nhận rằng bạn sẽ có được lợi ích kinh tế đặc biệt; Và
⦁ Đạt điểm đậu trong ⦁ bài kiểm tra Điểm đầu tư và đổi mới kinh doanh (hiện tại là 65)
⦁ Có một sự nghiệp thành công tổng thể trong kinh doanh

Đề cử của Tiểu bang/Lãnh thổ Thị thực

Thị thực này chỉ dành cho những người nộp đơn được chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử. Để được đề cử, bạn phải nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) thông qua hệ thống SkillSelect.

Để đủ điều kiện xin thị thực thường trú

Để đủ điều kiện xin Thị thực Đổi mới kinh doanh và đầu tư (Cư trú) diện 888, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:
⦁ Sở hữu và điều hành một doanh nghiệp chính ở Úc trong ít nhất 2 năm ngay trước khi bạn nộp đơn
⦁ Đạt doanh thu hàng năm ít nhất 300.000 USD trong 12 tháng qua ngay trước khi bạn nộp đơn
⦁ Dành ít nhất 12 tháng ở Úc trong 3 năm qua ngay trước khi bạn nộp đơn
⦁ Bạn và/hoặc đối tác của bạn phải đáp ứng hai trong ba tiêu chí sau trong 12 tháng qua:
⦁ Tài sản ít nhất 200.000 USD trong doanh nghiệp
⦁ Tài sản cá nhân và doanh nghiệp ròng ít nhất là 600.000 USD ở Úc
⦁ Sử dụng ít nhất hai nhân viên toàn thời gian người Úc trong doanh nghiệp của bạn ở Úc

Đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú kinh doanh của chúng tôi