Di cư Kinh doanh & Đầu tư Úc

Visa Kinh doanh và Đổi mới loại 188e

Dành cho những người thực hiện hoạt động kinh doanh tuân thủ

Yêu cầu chính

Doanh nghiệp của bạn đã hoạt động từ 2 năm trở lên

Bạn và vợ/chồng sở hữu 30% cổ phần doanh nghiệp

Doanh nghiệp của bạn có doanh thu hàng năm là 750.000 AUD

Tài sản ròng cá nhân và doanh nghiệp của bạn từ 1.250.000 AUD trở lên

Bạn dưới 55 tuổi và đạt 65 điểm

Gửi đánh giá của bạn ngay bây giờ


ĐúngKHÔNG

ĐúngKHÔNG

YesNo

ĐúngKHÔNG

Sắp ra mắt

Đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú kinh doanh của chúng tôi