Diện đầu tư Visa 188b

Visa Kinh doanh và Đổi mới loại 188b

Dành cho những người sẵn sàng đầu tư 2,5 triệu đô la vào các khoản đầu tư tuân thủ tại Úc.

Gửi đánh giá của bạn ngay bây giờ


Không

Thời hạn và Điều kiện

Đây là thị thực tạm thời có thời hạn 5 năm. Khi bạn đã duy trì khoản đầu tư ở Úc trong ít nhất 3 năm và dành ít nhất 24 tháng ở Úc, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua Visa 888 Đổi mới Kinh doanh & Đầu tư (Cư trú)

Tiêu chí thị thực

Lựa chọn này yêu cầu bạn phải quản lý các khoản đầu tư hoặc sở hữu một doanh nghiệp và sẵn sàng đầu tư 2,5 triệu đô la Úc vào khoản đầu tư tuân thủ. Các tiêu chí cụ thể bao gồm:

 • Bạn có tài sản ròng cá nhân và doanh nghiệp ít nhất 2,5 triệu AUD trong 2 năm tài chính vừa qua
 • Dưới 55 tuổi, trừ khi tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử chứng nhận rằng bạn sẽ tạo được lợi ích kinh tế đặc biệt; Và
 • Đạt điểm đậu trong bài kiểm tra Điểm đầu tư và đổi mới kinh doanh (hiện tại là 65)
 • Bạn phải đầu tư 2,5 triệu AUD vào khoản đầu tư tuân thủ
 • Bạn có 3 năm kinh nghiệm quản lý một doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc “đầu tư đủ điều kiện” và chỉ ra kỹ năng quản lý ở mức độ cao
 • Trong ít nhất 1 trong 5 năm tài chính vừa qua, bạn có:
 • Quản lý một doanh nghiệp mà bạn nắm giữ 10% cổ phần; hoặc
 • Quản lý “các khoản đầu tư đủ điều kiện” ít nhất 2,5 triệu AUD

Để được cấp thị thực, người nộp đơn phải đầu tư ít nhất 2,5 triệu AUD vào một “khoản đầu tư tuân thủ”. Một “khoản đầu tư tuân thủ” cho mục đích của Visa Nhà đầu tư phải bao gồm:

 • Ít nhất 500 nghìn đô la vốn đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân tăng trưởng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và công ty tư nhân nhỏ
 • Ít nhất 750 nghìn USD trong các quỹ được quản lý được phê duyệt đầu tư vào các công ty mới nổi niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Úc.
 • ‘Khoản đầu tư cân bằng’ lên tới 1,25 triệu USD vào các quỹ được quản lý có thể đầu tư vào nhiều loại tài sản, bao gồm các công ty niêm yết trên ASX, trái phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp Úc, niên kim và bất động sản thương mại

Đề cử của Tiểu bang/Lãnh thổ Thị thực

Loại này chỉ dành cho những người nộp đơn được chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử. Để được đề cử, bạn phải nộp Biểu thức quan tâm (EOI) thông qua hệ thống SkillSelect.

Để đủ điều kiện xin thị thực thường trú

Để đủ điều kiện xin thị thực đổi mới kinh doanh và đầu tư (Cư trú) loại 888, bạn cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:
Bạn đã ở Úc bằng visa loại 188B trong ít nhất 3 năm, trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn
Duy trì khoản đầu tư của bạn vào khoản đầu tư tuân thủ trong 3 năm qua.

Đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú kinh doanh của chúng tôi