Di cư Kinh doanh & Đầu tư Úc

Diện 888 Visa
Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Cư trú)

Thị thực Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (Cư trú) loại 888 là giai đoạn vĩnh viễn cho thị thực Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh loại 188 . Có hai luồng tùy thuộc vào luồng nào được áp dụng ở giai đoạn thị thực tạm thời:

 1. Dòng Đổi mới Kinh doanh: yêu cầu bạn phải thành lập một doanh nghiệp ở Úc đáp ứng các yêu cầu nhất định về tài sản và doanh thu
 2. Dòng nhà đầu tư : bạn phải đầu tư vào Úc ít nhất 3 năm và tiếp tục cho đến khi Visa 888 được chấp thuận
 3. Visa nhà đầu tư quan trọng : bạn phải đầu tư vào Úc ít nhất 3 năm và tiếp tục cho đến khi Visa 888 được chấp thuận

Gửi đánh giá của bạn ngay bây giờ


Không

Không

Không

Không

Doanh nghiệp của bạn đã hoạt động từ 2 năm trở lên

Bạn hoặc vợ/chồng của bạn ở lại Úc 1 trong 3 năm

Bạn và vợ/chồng của bạn sở hữu 30% cổ phần của doanh nghiệp (10% được niêm yết công khai)

Doanh nghiệp của bạn có doanh thu hàng năm là 300.000 AUD trong 12 tháng qua

Doanh nghiệp của bạn đã tuyển dụng 2 nhân viên trong 12 tháng qua, HOẶC

Tài sản ròng cá nhân của bạn là 600.000 AUD trở lên, HOẶC

Tài sản ròng kinh doanh của bạn là 200.000 AUD trở lên

Tiêu chí chung

Tất cả các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn phải được Chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đề cử thị thực loại 188, trừ khi bạn được phép thay đổi Tiểu bang hoặc Lãnh thổ
 • Bạn có cam kết thực sự để duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư của mình tại Úc
 • Bạn có sự tuân thủ thỏa đáng với luật pháp hiện hành của Khối thịnh vượng chung, Tiểu bang và Lãnh thổ Úc

Yêu cầu về diện Đổi mới Kinh doanh

Loại này yêu cầu bạn phải sở hữu một doanh nghiệp và có ý định thành lập hoạt động kinh doanh tại Úc. Bạn sẽ cần phải đáp ứng những điều sau nếu bạn đăng ký theo Diện Đổi mới Kinh doanh:

 • Yêu cầu về nơi cư trú: bạn phải ở Úc ít nhất 1 trong 3 năm trước khi nộp đơn
 • Bạn có quyền sở hữu một doanh nghiệp ở Úc trong 2 năm qua
 • Doanh nghiệp của bạn có ABN và đã nộp Báo cáo hoạt động kinh doanh (BAS) cần thiết trong 2 năm qua
 • Doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 300.000 AUD trong 12 tháng qua. Ngoại lệ: nếu bạn cư trú ở một khu vực trong khu vực, điều hành một doanh nghiệp ở đó và Chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ đã chỉ ra rằng có những trường hợp ngoại lệ
 • Bạn phải đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí sau trong 12 tháng trước khi nộp đơn:
 • Tài sản ròng trong kinh doanh ít nhất 200.000 AUD
 • 2 Nhân viên tương đương toàn thời gian làm việc trong doanh nghiệp – những nhân viên này không được là người thân và phải là thường trú nhân Úc, công dân hoặc người mang hộ chiếu New Zealand
 • Tài sản cá nhân ròng ít nhất 600.000 AUD

Yêu cầu về dòng đầu tư

Đối với lựa chọn này, bạn phải có thị thực tạm thời Loại đầu tư 188 và đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Yêu cầu về nơi cư trú: bạn phải ở Úc ít nhất 2 trong 5 năm qua
 • Bạn phải đầu tư 2,5 triệu AUD vào Úc trong ít nhất 3 năm

Yêu cầu thị thực nhà đầu tư quan trọng

Đối với tùy chọn này, bạn phải có thị thực tạm thời diện dòng đầu tư 188 và đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Yêu cầu về nơi cư trú: bạn phải ở Úc trung bình 40 ngày mỗi năm
 • Bạn phải đầu tư 5 triệu AUD vào Úc trong ít nhất 3 năm

Đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú kinh doanh của chúng tôi