Chương trình đề cử của doanh nghiệp (ENS)

Chương trình đề cử của doanh nghiệp (ENS) mang lại thị thực vĩnh viễn cho nhân viên được bảo lãnh. Mặc dù đây là cách phổ biến để những người có thị thực 457/TSS đủ điều kiện xin thường trú, nhưng nó có trình độ kỹ năng cao hơn thị thực 457/TSS.

Các giai đoạn của ENS
Có hai giai đoạn đối với đơn đăng ký ENS subclass 186:

  • Đề cử: liên quan đến việc xem xét các hoạt động kinh doanh cũng như vị trí mà doanh nghiệp đề cử cho nhân viên. Người sử dụng lao động cũng sẽ phải đóng góp vào quỹ Skilling Australians Fund (SAF), trị giá $3,000 hoặc $5,000 tùy theo doanh thu. Cơ quan nhập cư kỳ vọng rằng một số Thử nghiệm thị trường lao động sẽ được thực hiện để được đề cử ENS – hãy đọc blog của chúng tôi tại đây để biết thêm thông tin.
  • Xin thị thực: có ba con đường khả thi, mặc dù tất cả đều phải có trình độ tiếng Anh thành thạo, cũng như cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe và kiểm tra lý lịch. Nếu đề cử một nghề được cấp phép, người nộp đơn phải có giấy phép đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng.

Con đường nộp đơn
Có ba con đường có thể nộp đơn xin thị thực ENS:

  1. Diện nhập cảnh trực tiếp: Ứng viên sẽ cần cung cấp bản đánh giá kỹ năng chính thức trong nghề nghiệp của họ và chứng minh rằng họ đã làm việc trong nghề đó trong 3 năm. Ứng viên cũng phải dưới 45 tuổi, đang được đề cử nghề nghiệp trong Danh sách kỹ năng chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL) và có trình độ tiếng Anh thành thạo.
  2. Chuyển đổi nơi cư trú tạm thời: Tuy nhiên, trong trường hợp này không cần đánh giá kỹ năng, trừ khi áp dụng các Điều khoản ưu đãi (xem bên dưới), người nộp đơn cần phải dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn, đã làm việc với người sử dụng lao động được chỉ định theo diện 457 và/hoặc Thị thực TSS trong ít nhất 3 năm và đề cử một nghề nghiệp trong Danh sách Kỹ năng Chiến lược Trung và Dài hạn (MLTSSL).
  3. Diện Thỏa thuận: nơi người sử dụng lao động có Thỏa thuận lao động với các vị trí cố định có sẵn. Các yêu cầu được quy định trong Hiệp định.

Hãy gọi cho chúng tôi để đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú của chúng tôi