Di Trú Đến Australia

Loại Hình Di Trú Đến Australia

Chính phủ Australia chào đón chủ doanh nghiệp đến thiết lập doanh nghiệp tại Australia. Con đường này dành cho những chủ doanh nghiệp hiện tại muốn định cư tại Australia cùng gia đình của họ. Có nhiều hoạt động kinh doanh bạn có thể thiết lập tại Australia. Thương mại, phát triển bất động sản, xuất khẩu, thực phẩm và đồ uống là một số ví dụ.

Di Trú Kinh Doanh Đến Australia

Các tư vấn kinh doanh của chúng tôi đặt trụ sở tại Australia để giúp khách hàng của chúng tôi tìm kiếm các cơ hội kinh doanh phù hợp. Khách hàng của chúng tôi đã tham gia vào nhiều loại hình kinh doanh khác nhau.

Di Trú Đầu Tư Đến Australia

Chương trình di trú cho nhà đầu tư yêu cầu bạn đầu tư vào trái phiếu chính phủ và các quỹ đủ điều kiện khác. Điều này sẽ cho phép bạn đạt được tình trạng cư trú cho bạn và các thành viên trong gia đình của bạn.

Di Trú Kỹ Năng Đến Australia

Hãy để chúng tôi kết hợp kỹ năng của bạn với các nghề nghiệp đang được tuyển dụng tại Australia và giúp bạn có được visa mà không cần phải dựa vào một công việc sẵn có tại Australia.

Di Trú Gia Đình Đến Australia

Gia đình luôn được ưu tiên hàng đầu. Australia chào đón bạn mang theo các thành viên gia đình trực tiếp của mình đến Australia.

Thị Thực Nhập Cảnh Quay Lại (RRV)

Đối với Visa Cư trú Thường trú Australia, bạn cần duy trì lưu trú tại Australia ít nhất 2 năm trong khoảng 5 năm, sau đó bạn sẽ được cấp Thị thực Nhập cảnh Quay lại (RRV) có thời hạn là 5 năm, và điều này sẽ tiếp tục cho mỗi giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Giải pháp tất cả trong một

Bạn có thể đủ điều kiện cho visa này nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

Tư vấn chi tiết

Quản lý Đơn xin Visa

Cơ hội kinh doanh và hỗ trợ

Tư vấn thiết lập doanh nghiệp

Đầu tư và Phát triển Bất động sản

Tư vấn Thuế & Kế toán