Visa đầu tư di trú New Zealand

Visa Nhà đầu tư Tích cực Plus mới của New Zealand được công bố vào tháng 9 năm 2022, thay thế các loại thị thực nhà đầu tư trước đây. Được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư có giá trị và khuyến khích đầu tư mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương, Visa Nhà đầu tư tích cực Plus cho phép người nộp đơn sống, làm việc và học tập tại quốc gia này vô thời hạn, miễn là họ đáp ứng được tất cả các khoản đầu tư và yêu cầu thời gian ở trong nước.

Yêu cầu của Chương trình Visa New Zealand Active Investor Plus
Để đủ điều kiện cư trú, người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

  1. Đầu tư từ 5 triệu NZD đến 15 triệu NZD trong vòng 4 năm
  2. Có sức khỏe tốt và nhân cách tốt
  3. Dành 117 ngày ở New Zealand trong thời gian cư trú bốn năm
  4. Thể hiện khả năng tiếng Anh

Các tài sản sau có thể được đầu tư vào và sẽ được tính trọng số tương ứng để đáp ứng ngưỡng đầu tư 15 triệu NZD:

  • Đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp được phê duyệt.
  • Những thứ này sẽ được tính trọng số gấp 3 lần
  • Đầu tư vào các quỹ được quản lý đã được phê duyệt (vốn cổ phần tư nhân hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm). Những khoản này sẽ được đầu tư gấp đôi vào cổ phiếu niêm yết và hoạt động từ thiện. Những khoản này sẽ có trọng số gấp 1 lần (và mỗi khoản này được giới hạn ở mức 50% trong yêu cầu đầu tư 15 triệu NZD)

Có được quyền công dân sau Chương trình Visa New Zealand Active Investor Plus
Những người nộp đơn thành công có thể nộp đơn xin quốc tịch New Zealand sau 5 năm cư trú. Hộ chiếu New Zealand nằm trong top 10 hộ chiếu hàng đầu thế giới theo Chỉ số Hộ chiếu Henley và tạo điều kiện tiếp cận hơn 180 điểm đến trên toàn thế giới.

Hoàn thành Biểu mẫu để đăng ký tư vấn miễn phí với Chuyên gia di trú của chúng tôi

  • (Vui lòng bao gồm mã quốc gia của bạn trong số điện thoại của bạn)