Di cư của doanh nhân New Zealand

HOÀN THÀNH BÀI ĐÁNH GIÁ NÀY ĐỂ BIẾT TIÊU CHUẨN CỦA BẠN

  • (Vui lòng bao gồm mã quốc gia của bạn trong số điện thoại của bạn)

New Zealand chào đón những người nhập cư có thể chứng minh rằng họ sẽ đóng góp tích cực vào quá trình khởi nghiệp kinh doanh và phát triển kinh tế của New Zealand.

Để đủ điều kiện, bạn phải:

Đã thành lập thành công một doanh nghiệp ở New Zealand mang lại lợi ích cho New Zealand

Có sức khỏe và có nhân cách tốt

Đáp ứng tiêu chuẩn tiếng Anh tối thiểu

Chưa nộp đơn xin hoặc được cấp phúc lợi xã hội ở New Zealand

Tiêu Chí Kinh Doanh- Thành Lập Thành Công

Bạn đã thành lập doanh nghiệp thành công hoặc thực hiện đầu tư đáng kể (tối thiểu 25% cổ phần của doanh nghiệp) vào một doanh nghiệp hoạt động tại New Zealand

Doanh nghiệp đã được thành lập trong hai năm qua

Bạn đã làm việc hợp pháp tại New Zealand trong lĩnh vực kinh doanh đó ít nhất hai năm

Tiêu chí kinh doanh- Có lợi cho New Zealand

Doanh nghiệp của bạn phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế New Zealand bằng cách giới thiệu công nghệ mới hoặc cải tiến công nghệ hoặc kỹ năng kỹ thuật hiện có.

Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ hoặc thị trường xuất khẩu mới hoặc cải tiến.

Tạo cơ hội việc làm mới hoặc phục hồi hoạt động kinh doanh hiện tại