Di cư Mỹ (USA)

Bạn có thể nhận được Thẻ xanh Hoa Kỳ bằng cách tài trợ cho một dự án được chính phủ phê duyệt bằng các khoản đầu tư theo chương trình EB-5 mà không cần phải tự mình quản lý khoản đầu tư. Với Thẻ Xanh Hoa Kỳ, bạn sẽ có thể linh hoạt sống và làm việc ở bất kỳ đâu trên nước Mỹ đồng thời được hưởng các lợi ích như chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Eb-5 hoạt động như thế nào

1

Đầu tư 800.000 USD

Chọn một dự án EB-5 và đầu tư 800.000 USD vào một trung tâm khu vực được chính phủ phê duyệt. Khoản đầu tư của bạn sẽ được hoàn trả bằng lãi suất.

2

Nhận Thẻ Xanh

Nhận thẻ xanh có điều kiện của bạn chỉ sau 20-24 tháng, chuyển đến Mỹ cùng các thành viên đủ điều kiện trong gia đình của bạn

3

Nhận quyền thường trú và hoàn trả khoản đầu tư

Sau khi các yêu cầu của USCIS và Dự án đã được đáp ứng, nhà đầu tư nên dự đoán quyền Thường trú tại Hoa Kỳ cho nhà đầu tư và gia đình đủ điều kiện của họ và cuối cùng là hoàn trả khoản đầu tư 800.000 USD của họ.

Gọi cho chúng tôi để đặt cuộc họp tư vấn miễn phí với chuyên gia Di Trú Đầu Tư của chúng tôi.