Global Migration Solutions là một Công ty Di trú được Chính phủ cấp phép.

Chúng tôi luôn tin tưởng vào việc ủng hộ các hình thức di chuyển phù hợp, luôn được khách hàng công nhận thông qua DỊCH VỤ, SỰ TIN TƯỞNG và CAM KẾT và chúng tôi duy trì chúng thành công trong suốt hành trình di chuyển. Trong 19 năm qua, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 12.000 khách hàng với tỷ lệ thành công đáng chú ý là 99%.

Chuyên môn của chúng tôi từ năm 2004